Heb je recht op kinderbijslag als je kind in het buitenland woont

Datum van publicatie: 24.08.2019

Of in officiële woorden: om te worden beschouwd als ingezetene. Er is geen bilateraal akkoord wat betreft kraamgeld met Zwitserland. Als je kind wordt geboren in Zwitserland is er dus geen recht op Belgische kraamgeld.

België heeft een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met landen binnen de EER. Steven is werkloos geworden door de kredietcrisis. De gebruikte url is dubbel. Krijgen kinderen hier kinderbijslag wanneer ze in het buitenland opgroeien?

Het is mogelijk om een uitkering op grond van de Algemene kinderbijslagwet AKW uitbetaald te krijgen in het buitenland, maar deze mogelijkheid is beperkt. In het 2e kwartaal zijn het 10 dagen en in het 3e kwartaal 40 dagen.

Er is geen bilateraal akkoord wat betreft kraamgeld met Zwitserland. Receive Child Benefit Newsletter. Woon je in een land buiten de Europese Unie. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor. Wil jij dat wij informatie doorsturen over het Groeipakket naar iemand die jij kent.

Dat kan bijvoorbeeld als u in Nederland werkt en u in een EU-land woont. We willen je graag zo snel mogelijk verder helpen en dat kan het beste met een zo volledig mogelijk dossier.
  • Goed om te weten, want het kan je rechten op kinderbijslag beïnvloeden, als je gaat werken in het buitenland maar bijvoorbeeld ook als je tijdelijk terugkeert naar Nederland. Dan geldt er een speciale regeling, en betalen deze landen Startbedrag.
  • De voorrang wordt bepaald rekening houdend met de woonplaats van het kind en de prestaties van de gezinsleden in de verschillende lidstaten.

Vul hieronder de naam en geboortedatum van de kinderen in waarvoor je de kleutertoeslag aanvraagt verplicht Kind 1 Kind 2 Kind 3. Meldingsplicht wijzigingen en kinderbijslag Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen TOG Samenloop kinderbijslagsrechten Voor welke kinderen bestaat recht op kinderbijslag?

De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor. Dan blijft het recht op Groeipakket bestaan tot de meerderjarigheid van je kind. Wanneer ontvang je wel of geen kinderbijslag over de grens? Aanhef De heer Mevrouw. Als u illegaal in Nederland verblijft hebt u geen recht op kinderbijslag.

Meld je aan:! Er is dan bijvoorbeeld sprake van een van de volgende situaties:. Voornaam kind 2! Vraag je persoonlijke code aan en gebruik 2 maand gratis Bsit One. Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Je woont in Nederland als je op verschillende manieren aan Nederland gebonden bent:.

Kindsituatie

Wat is jouw email? Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, wordt de overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en verordeningen : 1° bedoeld in de artikelen , 6°, , en , 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen; 2° betreffende de sociale zekerheid van het statutair personeel van de openbare sector die gelijkwaardig zijn met de in de bepaling onder 1° bedoelde wetten en verordeningen betreffende de sociale zekerheid van werknemers, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen.

Of als iemand in Nederland woont en in één van de genoemde landen werkt of andersom. België heeft een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met landen binnen de EER.

Uitbetaling toeslag november. Aanhef De heer Mevrouw! Vul meer dan 2 letters in. Naam kind 6. Plaats antwoord.

Print deze pagina Print met voetnoten. Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. In de meeste gevallen is wel duidelijk of iemand in Nederland woont of werkt.

Je woont in Nederland als je op verschillende manieren aan Nederland gebonden bent:. Wil jij dat wij informatie doorsturen over het Startbedrag naar iemand die jij kent. Hoe kunnen we je contacteren. Vraag je selectieve participatietoeslag beter gekend als de studietoelage aan bij MyFamily. Je woont in het buitenland, de websites van EuroClix niet meer toegankelijk zijn, in the thrill of creative effort?

Voornaam kind 2. Voornaam kind 5.

Scheiden met subsidie

Uw kind moet op de 1e dag van het kwartaal dit is de zogenaamde peildatum behoren tot de categorie kinderen waarvoor kinderbijslag mogelijk is. Om recht te hebben op Belgische kinderbijslag of kraamgeld dient één van de ouders van de kinderen of een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de kinderen bv. Hoe hoog is de kinderbijslag?

Reacties De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan.

Wordt uw kinderbijslag berekend met de woonlandfactor. Eventueel zult u moeten kunnen aantonen dat u het kind ook daadwerkelijk onderhoudt. Een url mag maar 1x worden gebruikt! Dat wil zeggen dat u hier een woning hebt en een sociaal leven voert.

Goed om te weten:

Comments

  1. Dit geldt ook, als het kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt in het buitenland woont.
  2. Een Marokkaanse vader die hier woont ,maar ook nog kinderen heeft in Marokko bij zijn tweede vrouw.
  3. Maar de voorwaarden zijn best ingewikkeld.

Voeg een reactie toe

© 2019 carpintos.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |