Wat is planning in het engels

Datum van publicatie: 05.08.2019

Planning and Development Law in the Netherlands bevat een uitgebreide lijst met de Engelse vertaling van Nederlandse ruimtelijk bestuursrechtelijke begrippen.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. Let us imagine that the vagaries of scheduling had forced the recent transatlantic summit to be put back by two weeks.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Dutch Nu stopt de planning en uitvoering van die netwerken aan de grens van Oekraïne. English fairly well. Van bestemmingsplan land-use plan tot bouwclaim development rights en veel meer. Dutch Volgens onze planning moeten de maatregelen op 1 januari in werking treden. Er is daarom vanuit het buitenland altijd veel interesse voor ons ruimtelijke ordeningssysteem.

Voor studenten, onderzoekers en praktijkbeoefenaren is het daarom interessant dat op meerdere plaatsen in Planning and Development Law in the Netherlands korte vergelijkingen worden gemaakt tussen Nederlandse gebiedsontwikkelingsinstrumenten en die in andere landen, wat is planning in het engels. Een voorbeeld voorstellen. Kijk eens naar het Nederlands-Duits woordenboek door bab. This change allows for better planningboth for the elected associate trustees and for the trustees.

Galgje Galgje Zin in een spel? This change allows for better planning , both for the elected associate trustees and for the trustees. I didn't see that on the schedule.

Zojuist vertaald

Dutch In de financiële planning was voor alle instellingen een verhoging van 3,6 procent toegestaan. We've got planning to do. Planning powers beschrijft de bevoegdheden van de overheid. Dutch plank plankenkast plankerig plankier: plankton planmatig plannen plannen smeden plannen uitvoeren planner planning planningstechnicus planoloog planschade plant plant met veel uitlopers plantaardig plantaardig vet plantaardige olie plantaardig  plantage Kijk eens naar het Nederlands-Duits woordenboek door bab.

Resultaten: Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "goede planning" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

  • Dutch In de financiële planning was voor alle instellingen een verhoging van 3,6 procent toegestaan. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.
  • Dutch Deze mededeling zal volgens de planning over twee weken worden aangenomen.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "planning" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Boekaankondiging: Planning and Development Law in the Netherlands, wat is planning in het engels. Meerjarige financiering van mijnbestrijdingsacties wordt gesteund om planning en cordinatie mogelijk te maken.

Dutch Deze mededeling zal volgens de planning over twee weken worden aangenomen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig? Vergelijkbare vertalingen Vergelijkbare vertalingen voor "goede planning" in Engels.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Omdat wij hier zowel het verleden beoordelen - het communautair actieprogramma - als de toekomst uitstippelen door ons uit te spreken over het meerjarenprogramma Philoxenia. Waarom doe je het niet allebei! Door Fred Hobma.

Uw artikel op Gebiedsontwikkeling. Op die manier hebben we de mogelijkheid het gebied te verkennen en een mooie planning te maken voor het charter seizoen. Wat staat er op de planning voor HankMed morgen? Dutch Volgens onze planning moeten de maatregelen op 1 januari in werking treden. Inschrijven Aanmelden.

Hoofd Finance & Control

Steeds meer opleidingen in Nederland worden in de Engelse taal gedoceerd. Ook EU planning powers en financial powers komen aan de orde.

Voor hen is er nu het boek Planning and Development Law in the Netherlands. Private law planning instruments gaat in op de vele privaatrechtelijke wijzen waarmee gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Van bestemmingsplan land-use plan tot bouwclaim development rights en veel meer.

  • You're not on the board today.
  • Planning and property rights behandelt de inbreuken op het eigendomsrecht van grond en gebouwen door middel van het vaststellen van bestemmingsplannen, voorkeursrechten pre-emption rights en onteigening expropration.
  • Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden.
  • Handboeken over het ruimtelijk bestuursrecht in de Nederlandse taal zijn er genoeg, maar die zijn uiteraard van weinig betekenis voor buitenlandse geïnteresseerden.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Bekijk de mogelijkheden. You are planning for the latter plan. We have nothing planned until the FRG fund-raiser. Boekaankondiging: Planning and Development Law in the Netherlands. Als rapporteur voor een vroeger verslag over de braaklegging vroeg ik dat de percentages elk jaar uiterlijk in juli zouden worden vastgelegd om de boeren in staat te stellen een kapsels voor dun haar vrouwen planning op te maken.

I hope that the compromise is adopted in the end, as it will give beet growers planning security and enable sugar-beet production in the EU to continue in future in spite of severe cuts, wat is planning in het engels.

"planning" in het Nederlands

Voor elke projectactiviteit worden nadere planningdetails verstrekt om een doeltreffende planning en controle mogelijk te maken. Resultaten: Zo krijgt de lezer inzicht in de wijze waarop sommige onderwerpen met name in de Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk zijn geregeld en worden toegepast.

Handboeken over het ruimtelijk bestuursrecht in de Nederlandse taal zijn er genoeg, maar die zijn uiteraard van weinig betekenis voor buitenlandse genteresseerden. Kijk eens naar het Nederlands-Duits woordenboek door bab. Ingewikkelde voorschriften kunnen eenvoudiger worden gemaakt door een planning te maken en routine in te bouwen. Een voorbeeld voorstellen.

Goed om te weten:

Comments

Voeg een reactie toe

© 2019 carpintos.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |